chain
chain

Domino Ekspresowe - Reguły gry

Jak grać w Domino Ekspresowe

Historia

Domino to klasyczna gra planszowa, którą można uważać za rozwinięcie gry w kości. Prawdopodobnie jej pierwsze wersje mają swój początek dawno temu w krajach Dalekiego Wschodu, ale obecna forma tej gry w Europie nie była znana aż do połowy XVIII wieku, kiedy to została spopularyzowana przez Włochów.

Jego popularność jest ogromna, szczególnie w krajach Ameryki Łacińskiej i na Karaibach (Puerto Rico, Kuba, itd.).

Cel gry

Do gry w domino potrzeba 28 prostokątnych klocków. Każdy z tych klocków jest podzielony na 2 części z liczbą oczek od 0 do 6. Pełen zestaw domina pokrywa wszystkie możliwe kombinacje tych cyfr.

Jest to gra dla 2, 3 lub 4 indywidualnych graczy, albo też dla dwóch par graczy.

Celem gry jest umieszczenie wszystkich swoich klocków na stole przed przeciwnikami i zdobycie jak najwyższej ilości punktów. Gracz, który wygra daną rundę, zdobywa punkty będące sumą wszystkich oczek na wszystkich klockach, których jego przeciwnicy nie zdołali umieścić na stole.

Gra kończy się, gdy gracz lub para graczy osiągnie liczbę punktów wskazaną w opcjach tabeli.

Reguły gry

Inspiracją dla Domina Ekspresowego był międzynarodowy wariant domina, w którym nie wolno dobierać nowych klocków (Block). Tak więc w Dominie Ekspresowym każdy gracz otrzymuje 7 losowych klocków na początku rundy i gra będzie się toczyć tylko z tymi klockami, nie dobiera się nowych klocków z rezerwy. Jeśli dany gracz nie jest w stanie dołożyć do łańcucha żadnego ze swoich klocków, kolejka przechodzi na kolejnego gracza. A jeśli żaden z graczy nie może nic dołożyć, następuje koniec rundy i wygrywa gracz z najniższą ilością punktów.

Gracz z najwyższym dubletem rozpoczyna rundę (jeśli w grze bierze udział 4 graczy, zawsze zaczyna podwójna szóstka). Jeśli żaden z graczy nie ma dubleta, rundę rozpoczyna gracz z kolejnym najwyższym klockiem. Następnie gracze po kolei dochodzą do ruchu, w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

Gracz, który rozpoczyna rundę, jest tzw. graczem „pierwszej ręki”. Jest to ważne pojęcie w strategii domina, ponieważ gracz lub para „pierwszej ręki”zazwyczaj mają przewagę w trakcie danej rundy.

Rozwój gry

Gdy nadejdzie jego kolejka dany gracz musi położyć jeden ze swoich klocków tak, żeby dopasować go do jednego z dwóch otwartych końców łańcucha domino – liczba oczek na dokładanej połówce jego klocka musi być taka sama jak liczba oczek na końcu łańcucha. Dublety kładzione są w poprzek, aby ułatwić ich odnalezienie.

Gdy gracz umieści swój klocek, jego kolejka dobiega końca i do ruchu dochodzi następny gracz.

Jeśli dany gracz nie jest w stanie dołożyć żadnego ze swoich klocków, kolejka przechodzi na kolejnego gracza. A jeśli żaden z graczy nie może nic dołożyć, następuje koniec rundy i wygrywa gracz z najniższą ilością punktów.

Koniec danej rundy

Gra jest kontynuowana, a gracze umieszczają swoje klocki, dopóki nie wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

  • Domino

Gdy gracz położy swój ostatni klocek, wygraje daną rundę. Jeśli gra się w pojedynkę, zwycięzca rundy sumuje liczbę oczek wszystkich pozostałych klocków swoich przeciwników. Podczas gry w parach również sumuje się punkty wszystkich graczy, łącznie z punktami partnera.

  • Zamknięcie

Może się zdarzyć, że żaden z graczy nie może kontynuować gry. W tym momencie gra zostaje uznana za zamkniętą. Gracze liczą oczka na swoich pozostałych klockach, a gracz lub para z najmniejszą liczbą oczek wygrywa i sumuje wygrane punkty w sposób opisany powyżej.

Jeśli dochodzi do remisu, wygrywa gracz lub para „pierwszej ręki”, bądź ten, który siedzi najbliżej „pierwszej ręki”.

Kolejne rundy

Kolejne rundy rozpoczyna następny gracz po graczu „pierwszej ręki”. Może wyłożyć na stół jako pierwszy klocek dowolny ze swoich klocków, nawet jeśli nie jest to dublet.

Koniec gry

Gra kończy się, gdy gracz lub para graczy osiągnie liczbę punktów wskazaną w opcjach tabeli.