chain
chain

Escoba - Reguły gry

Jak grać w Escobę

Escoba to dawana włoska gra karciana, której oryginalna nazwa to „Scopa” (czyli miotła). Należy do grupy gier, w której gracze starają się „zmieść” karty leżące na stole, łącząc je w kombinacje z kartami z ręki.

CEL GRY

Głównym celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów przy pomocy zmiecionych kart, poprzez kombinacje, które dają sumę 15 i składają się z kart na stole oraz z jednej karty z ręki. Preferencje ma kolor monet oraz siódemki, ponieważ wraz z Escobami to właśnie te karty mają najwyższą wartość w punktacji na końcu gry.

TALIA

Grę rozgrywa się 40-kartową talią typu hiszpańskiego.

ILOŚĆ GRACZY

Jest to gra dla dwóch, trzech, czterech albo sześciu osób, a w dwóch ostatnich przypadkach gra się w grupach po dwóch, bądź trzech graczy.

KOLEJNOŚĆ I WARTOŚĆ KART

W grze Escoba kolejność kart nie ma znaczenia.

Jeżeli chodzi o ich wartość, król liczy się jako 10 punktów, jeździec jako 9, walet jako 8, a reszta kart według swojej naturalnej wartości.

Kolejka przechodzi z jednego gracza na drugiego po kolei od lewej do prawej. Każdy z graczy, gdy nadejdzie jego kolej, musi zagrać jedną z kart z ręki w sposób opisany powyżej. Kiedy wszyscy zagrają wszystkie trzy karty ze swojej ręki, rozdający rozdaje ponownie po trzy karty każdemu z graczy. Gra toczy się w ten sposób do momentu, aż skończą się karty w talii.

Podczas ostatniego rozdania trzech kart, rozdający musi ogłosić na głos: „ostatnie”. Gracz, który skasował ostatni trik, zgarnia wszystkie odkryte karty, które zostały na środku stołu, i które muszą dać sumę 10, 25, 40 lub 55, jako dowód na to, że w trakcie gry nie popełniono żadnego błędu. W przypadku błędu, każdy z graczy musi sprawdzić swoje triki i zostaje nałożona kara opisana poniżej.

Gdy gracz, który rozdaje karty, w momencie kładzenia na stół czterech odkrytych kart widzi, że sumują 15 albo 15 plus 15, zgarnia je, naliczając sobie punkty za jedną, bądź dwie Escoby i nie wykłada kolejnych czterech kart. Gracz „pierwszej ręki” rozpoczyna grę w wyżej opisany sposób.

ROZDAWANIE KART

Każdy uczestnik losuje jedną kartę z talii. Rozdaje ten, kto wyciągnął najwyższą. Po dokładnym przetasowaniu rozdający daje talię do przełożenia graczowi po swojej lewej stronie.

Następnie rozdaje pojedynczo karty tak, żeby każdy gracz otrzymał trzy, po czym kładzie na środku stołu cztery odkryte karty. Talia pozostałych kart zostaje na stole po jego prawej stronie. W kolejnych rundach, kolejka przechodzi od lewej do prawej.

ROZPOCZĘCIE I ROZWÓJ GRY

Rozpoczyna gracz po prawej stronie rozdającego, czyli gracz „pierwszej ręki”, kładąc na środku stołu jedną ze swoich kart, z celem połączenia jej ze wszystkimi lub niektórymi z leżących tam kart, aby zsumować 15. Jeśli mu się uda, „zmiata” użyte karty i kładzie je zakryte koło siebie.

Gracz tworzy Escobę, gdy karta, którą gra, sumuje 15 ze wszystkimi odkrytymi kartami na stole. W tym przypadku jedną z tych kart pozostawia odkrytą, żeby na końcu gry wiedzieć, ile Escob utworzył. Jeśli żadna z kart z ręki danego gracza nie może utworzyć żadnej kombinacji z odkrytymi kartami na środku stołu, dany gracz musi odrzucić jedną kartę z ręki.

Aby zsumować 15, powinien pozostawić jedną ze swoich kart odkrytą obok pozostałych, a kolejka przechodzi na następnego gracza.

PUNKTACJA

Gra się na ogół do 21 lub 31 punktów, które można zdobyć w jednej lub kilku rundach. Po zakończeniu każdej rundy, gracze muszą przeglądnąć swoje triki i liczą na swoją korzyść następujęce punkty:

  • Za każdą Escobę -> 1 punkt
  • Gdy mają wszystkie monety -> 2 punkty
  • Gdy mają większość monet -> 1 punkt
  • Gdy mają złotą siódemkę (w kolorze monet) -> 1 punkt
  • Gdy mają 4 siódemki (wraz z wartością złotej siódemki) -> 3 punkty
  • Gdy mają większość siódemek -> 1 punkt
  • Gdy mają większość kart -> 1 punkt
  • Gdy przeciwnik ma mniej niż 10 kart-> 2 punkty

Jeśli przeciwnikowi nie udało się zrobić ani jednego triku, przegrywa całą rundę.

UWAGA: Wartość przypisana kartom jest jedynie po to, żeby zsumować 15.

KARY

Jeśli któryś z graczy się pomyli i zgarnie karty, które nie sumują 15, zostaje ukarany cztrema punktami karnymi plus wartość Escob stworzonych przez wszystkich graczy w tej rundzie. (Ta norma nie dotyczy wersji Torofun)

Jeśli gracz gra swoją kartę, ale nie melduje, że ta sumuje 15 z jedną lub wszystkimi kartami na stole, traci prawo do tego triku w chwili, gdy następny gracz zagra swoją kartę. Wtedy ten ostatni może zgarnąć trik poprzedniego gracza, robiąc również swój własny ruch.