chain
chain

Reguły gry

Brisca to jedna z gier karcianych, należących fo grupy gier typu Tute, czyli chodzi tu o grę rozgrywaną w kolejkach (sztychach lub rękach), w której definiuje się kolor atutowy i w której nie rozdaje się wszystkich kart na początku gry, tylko są one dobierane przez graczy w trakcie tworzenia kolejnych rąk.

CEL GRY

Głównym celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów w wygranych rękach przez danego gracza lub daną parę graczy i pobicie swoich przeciwników.

TALIA

Grę rozgrywa się 40-kartową talią typu hiszpańskiego.

ILOŚĆ GRACZY

Jest to gra dla dwóch lub więcej graczy, na ogół grają w nią dwie lub cztery osoby. W tym ostatnim przypadku gra się w parach.

KOLEJNOŚĆ I WARTOŚĆ KART

Kolejność kart, od najwyższej do najniższej, jest następująca: as, trójka, król, rycerz, walet, siódemka, szóstka, piątka, czwórka i dwójka. Wartość kart w dowolnym kolorze jest następująca:

As -> 11 punktów

Trójka -> 10 punktów

Król -> 4 punkty

Rycerz -> 3 punkty

Walet -> 2 punkty

Pozostałe karty nie posiadają żadnej wartości, służą jedynie do tworzenia wygrywających rąk.

ROZDAWANIE KART

Gracze losują po jednej karcie i pokazują ją. Tych dwoje graczy, którzy wylosowali najwyższe karty będą grali w parze przeciwko dwóm pozostałym.

Karty rozdawane są przez gracza, który wylosował najwyższą kartę. Ten gracz wybiera również swoje miejsce, po czym jego partner siada naprzeciwko, a po jego prawej siada ten z przeciwników, który miał kartę o wyższej wartości.

Gracz rozdający karty tasuje je najpierw i podaje talię do przełożenia graczowi po lewej. Przy przekładaniu w żadnej z dwóch części nie może być mniej niż cztery karty. Następnie rozdaje pojedynczo trzy karty każdemu z graczy, w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara. Kolejna karta zostaje odkryta – to ona wskazuje kolor atutowy i pozostaje odkryta na środku stołu, obok stosu pozostałych kart. Kolejka gry przechodzi zawsze w prawo.

ROZPOCZĘCIE I ROZWÓJ GRY

Gracz po prawej stronie od rozdającego, tzw. gracz „pierwszej ręki” rozpoczyna grę, wykładając jedną kartę, która pozostaje odkryta. Pozostali gracze, gdy nadejdzie ich kolejka, mogą wyłożyć dowolną ze swoich kart – nie musi to być ani karta wspierająca kolor wyjściowy, ani w kolorze atutowym. Wygrywająca ręka to ta, który wyłożyła kartę w kolorze atutowym o najwyższej wartości, a jeśli takiej nie ma, to ta, który wyłożyła kartę w kolorze wyjściowym o najwyższej wartości.

Następnie każdy gracz bierze jedną kartę ze stosu, a rozpoczyna ten, który wygrał sztych.

Każdy następny sztych jest rozpoczynany przez gracza, który wygrał poprzedni. Wykłada on dowolną ze swoich kart i gra toczy się dalej według kolejki, jak opisano powyżej. Runda się kończy, gdy nie ma już kart na stosie i gdy zagrane zostały wszystkie karty z rąk graczy.

Każdy z graczy, jeśli wygrał conajmniej jedną rękę i zanim weźmie kartę ze stosu, może wziąć kartę, wskazującą kolor atutowy i położyć na jej miejscu siódemkę tego samego koloru. Atutowa siódemka i dowolna karta o mniejszej wartości, mogą być następnie zamienione na dwójkę koloru atutowego. Te zmiany nie mogą zostać dokonane po ukończeniu przedostatniej ręki.

PUNKTACJA

Przed rozpoczęciem gry gracze uzgadniają między sobą ilość rund, jakie się mają składać na całkowitą grę, i umieszczają uzgodnioną stawkę na talerzyku. Gracz lub para graczy, którzy wygrają całość gry, zbierają wszystkie stawki z talerza.

Gdy gra się skończy, każdy gracz, bądź każda para graczy, podliczają wartość kart w swoich sztychach i wygrywa ten, kto osiągnął najwyższą ilość punktów. Gdy gra została rozegrana w parach, punkty podliczane są też w parach. Może dojść do remisu, jeśli dwóch graczy lub dwie pary uzyskały po 60 punktów, w tym wypadku anuluje się daną grę. Rundę wygraje gracz, bądź para graczy, którzy jako pierwsi wygrali ilość rund uzgodnioną przed rozpoczęciem gry.