chain
chain

Chinchon - Reguły gry

Jak grać w Chinchona

Chinchon należy do grupy gier karcianych, które opierają się na tworzeniu kombinacji kart z ręki, zanim zrobią to przeciwnicy. Do tej samej grupy gier zaliczamy na przykład remika.

CEL GRY

Celem gry jest stworzenie kombinacji ze swoich kart, zanim zrobią to przeciwnicy, a następnie wyłożenie ich za jednym razem, postępując według reguł, które zostaną wyjaśnione poniżej.

TALIA

Grę rozgrywa się 40- lub 48-kartową talią typu hiszpańskiego.

ILOŚĆ GRACZY

Jest to gra dla dwóch, trzech albo czterech graczy, gdy używa się tylko jednej talii. Przy dwóch taliach może grać pięć, sześć, siedem lub osiem osób. Gra się zawsze indywidualnie.

KOLEJNOŚĆ I WARTOŚĆ KART

Kolejność kart od najwyższej do najniższej jest następująca: król, rycerz, walet, dziewiątka, ósemka, siódemka, szóstka, i tak dalej, aż do najniższej.

Wartość każdej karty jest zgodna z jej numerem, jeśli używamy 48-kartowej talii. Natomiast gdy gramy przy użyciu 40 kart, zmienia się wartość figur: walet daje 8, rycerz 9, a król 10.

ROZDAWANIE KART

Wszyscy losują na początku jedną kartę z talii, a graczem „pierwszej ręki” zostaje ten, kto wyciągnął najwyższą. Gracz siedzący po lewej od gracza „pierwszej ręki” rozdaje pojedyńczo siedem kart każdej osobie, oraz odkrywa kolejną kartę z talii, która pozostanie odkryta obok talii, aby zainicjować kupkę odrzuconych kart.

RUCHY

Każdy gracz musi stworzyć z kart na ręce grupy kart o tej samej wartości albo drabiny z następujących po sobie kart tego samego koloru.

Zarówno grupy jak i drabiny muszą się składać conajmniej z trzech kart, aby być ważne. W przypadku drabin, as może być dołączony jedynie do dwójki, trójki, itd., a król jedynie do rycerza, waleta, itd. Chinchon to ruch o nyjwyższej wartości, który polega na połączeniu w jedną kombinację siedmiu kart z ręki.

ROZPOCZĘCIE I ROZWÓJ GRY

Gracz „pierwszej ręki” rozpoczyna grę i może wziąć albo kartę pozostawioną na stole, albo – jeśli ta mu nie oodpowiada – kolejną kartę z talii. Następnie odrzuca jedną ze swoich kart, zostawiając ją odkrytą po prawej stronie – może ją wziąć następny gracz, jeśli mu pasuje do jakiejś kombinacji. W ten sposób kończy się kolejka danego gracza. Następny w kolejce ma teraz wybór między odrzuconą kartą przeciwnika, a kolejną kartą z talii, po czym również on odrzuca jedną z kart, aby zakończyć swoją kolejkę, i tak dalej.

Jeśli podczas gry któryś z graczy popełni błąd, biorąc przez przypadek dwie karty zamiast jednej, i kończy ruch mając na ręce osiem kart, lub też jeśli odrzuci dwie zamiast jednej i pozostanie z sześcioma kartami na ręce, w żadnym z tych przypadków nie może zamknąć gry. Musi grać dalej, starając się stracić jak najmniej punktów, bądź też nie płacić kary, jeśli uda mu się skompletować swój błędny ruch. Gdy talia kart się skończy, zanim ktoś zamknął grę, zbiera się wszystkie odrzucone karty, tasuje się je, i gra trwa dalej.

Gracz może się wyłożyć, gdy ma na ręce jedną lub więcej niepasujących kart o łącznej wartości nie większej niż 5 punktów. W takim przypadku wykłada wszystkie karty na stół, a niepasujące zatrzymuje w swojej ręce. Pozostali gracze, według kolejki, mogą umieścić swoje karty, które nie pasują do ich własnych kombinacji, na wierzchu wyłożonych grup lub drabin, zawsze w grupach trzech kart lub kolejnych kart w przypadku drabin, w kolejności rosnącej lub malejącej. W przypadku gry dwoma taliami kart, drabiny są uzupełniane po kolei od lewej do prawej, dodając tylko jedną kartę do każdej drabiny. Następnie kolejny gracz wykłada swoje kombinacje, a pozostali gracze dokładają swoje karty w taki sam sposób jak opisano powyżej.

Gra kończy się, gdy jeden z graczy zdoła pozbyć się wszystkich swoich kart, poza ostatnią, którą użyje do zamknięcia gry, rzucając ją zakrytą na stos odrzuconych kart.

Gracz, który wykłada wszystkie swoje karty w jednym ruchu, czyli robi tzw. Chinchona, będzie mógł sobie odliczyć 10 dodatkowych punktów, poza zaletą, że żaden inny gracz nie może dołożyć swoich kart do jego wyłożonych kombinacji.

PUNKTACJA

W Chinchon gra się zazwyczaj do 70 albo 100 punktów. Wcześniej każdy z graczy kładzie na talerzu swoją stawkę zakładu. Po każdej rundzie gracze zapisują tyle punktów, ile wynosi liczba ich kart, które nie zostały połączone w żadnej kombinacji. Gracze, którzy przekroczą ustalony limit, są eliminowani z gry. Grę wygrywa ostatni gracz, którego wynik nie osiągnął ustalonego limitu punktów, przejmując wszystkie stawki z talerza.

Gracz, który wykłada wszystkie swoje karty w jednym ruchu, czyli robi tzw. Chinchona, odlicza sobie 10 punktów nagrody.

POWRÓT DO GRY

Gracze, którzy zostali wyeliminowani z gry, mają prawo do jednego lub więcej ponownych prób, ale mogą dołączyć z wynikiem gracza, który ma najwyższą sumę punktów w danym momencie, i umieszczając na talerzu ponownie stawkę, którą każdy gracz umieścił na początku gry.

Chinchon zasady gry
Powiadomienia
Znajomi
Moje gryAwatarSklep