chain
chain

Texas Hold 'em Kuralları

Texas Hold 'em nasıl oynanır

Dzięki dużej popularności pokera w telewizji, wariant Texas Hold'em (albo po prostu „Hold'em“) stał się najbardziej znanym i najczęściej granym pokerem na świecie. Najważniejsze punkty, o których należy pamiętać to:

  • Każdy gracz otrzymuje dwie karty, których nie może zobaczyć nikt inny.
  • Rozdający lub dealer rozdaje następnie pięć kart – najpierw trzy jednocześnie, potem czwartą, a potem piątą – które mogą zostać użyte przez dowolnego gracza, żeby stworzyć jak najlepszą własną kombinację.
  • Przed i po pokazaniu każdej z tych kart następują rundy licytacji. Aby pozostać w grze i zobaczyć następną kartę, wszyscy gracze muszą wnieść taką samą stawkę do puli.
  • Najlepsza pokerowa ręka złożona z pięciu kart zgarnia całą pulę.
  • Gra jest łatwa do nauczenia się, ale jednocześnie można w niej używać niezliczonych strategii.

Reguły gry

Przed rozpoczęciem gry Hold'em powinieneś opanować reguły gry. Każdy gracz otrzymuje dwie zakryte karty (zwane po angielsku „hole cards“), które są tylko do jego dyspozycji. Następnie wykłada się pięć odkrytych kart wspólnych na stół (tzw. „community cards“). Wszyscy aktywni gracze mogą użyć tych pięciu wspólnych kart wraz z dwoma własnymi, aby utworzyć jak najlepszą pokerową rękę złożoną z pięciu kart. W wariancie Hold'em gracz może stworzyć dowolną kombinację z siedmiu dostępnych mu kart, tzn. może do niej użyć obydwu własnych kart, tylko jednej z nich, albo żadnej.

Istnieją cztery główne sub-warianty w pokerze Hold'em, które zależą od limitów w licytacjach:

  • Texas Hold'em Limit – gracze są ograniczeni liczbą podbić w jednej rundzie licytacji.
  • Texas Hold'em No limit – gracze mogą podbijać o dowolną ilość, aż do granicy swoich wszystkich żetonów.
  • Texas Hold'em Pot limit – gracze mogą podbijać o dowolną ilość, maksymalnie o tyle, ile aktualnie znajduje się w puli,.
  • Texas Hold'em Mixed limit – rundy toczą się na zmianę między Texas Hold'em Limit i Texas Hold'em No limit.

Jak grać w Texas Hold'em

Ciemne

W Hold'em mamy symbol nazywany „button“ lub „dealer“, wskazujący na gracza, który w danej rundzie rozdaje karty. Przed rozpoczęciem danej rundy pierwszy gracz na lewo od rozdającego musi włożyć przymusową stawkę zakładu, zwaną „malą ciemną”. Gracz, który siedzi po nim wkłada z kolei „dużą ciemną”, która na ogół jest stawką dwa razy większą od małej ciemnej, choć mogą one mieć inne wysokości, w zależności od wariantu limitów w licytacjach oraz od wybranej struktury gry.

W grach typu Limit, duża ciemna to mała stawka, a mała ciemna wynosi połowę dużej.

W grach typu Pot limit oraz No limit stawki odnoszą się do wysokości ciemnych.

W zależności od wybranej struktury gry czasami wymagane jest też wniesienie innej małej stawki, nazywanej „ante” (inny typ przymusowej stawki, na ogół mniejszej niż którakolwiek ciemna, która musi być wniesiona przez każdego gracza).

Teraz każdy gracz otrzymuje swoje dwie zakryte karty. Następnie rozpoczynają się licytacje, zaczynając od pierwszego gracza po lewej stronie od dużej ciemnej (pozyję tą nazywa się „under the gun” albo UTG).

Możliwości licytacji

W Hold'em, tak jak i w innych formach pokera, gracz ma następujące opcje: pasować („fold“), czekać („pass“), postawić („bet“), wyrównać („call“) und podbić („raise“). Te opcje są dostępne lub nie w zależności od ostatniej akcji poprzedniego przeciwnika. Jeśli nikt jeszcze nie postawił zakładu, gracz może czekać (odmówić postawienia zakładu poprzez trzymanie swoich kart) lub postawić zakład. Jeśli gracz już postawił zakład, kolejni gracze mogą spasować, sprawdzić lub podbić stawkę. Jeśli jeszcze nikt nie postawił zakładu, następni gracze mogą pasować, wyrównywać albo podbić. Wyrównywać znaczy postawić tę samą stawkę, co poprzedni gracz. Podbić znaczy nie tylko wyrównać poprzedzającą stawkę, lecz ja przebić (podwyższyć).

Preflop

Po oglądnięciu swoich kart każdy gracz ma możliwość zagrania swojej ręki wyrównując lub podbijając dużą ciemną. Gra rozpoczyna się od siedzącego po lewej od dużej ciemnej, która w tej rundzie uchodzi za zakład „na żywo”. Gracz może spasować, wyrównać lub podbić.

Uwaga: Struktura licytacji zmienia się w zależności od wariantu gry. W następnej części znajdziesz informacje o różnych typach zakładów w Hold'em Limit, Hold'em No limit oraz Hold'em Pot limit.

Zakłady są kontynuowane w każdej rundzie licytacji do momentu, gdy wszyscy aktywni gracze (którzy nie spasowali) postawią taką samą kwotę w puli.

Flop

Na stół wykłada się trzy odkryte karty wspólne comunitarias. Jest to tzw. „flop”. Te trzy karty są do dyspozycji wszystkich aktywnych graczy. Licytacje w rundzie flop rozpoczynają się od pierwszego gracza na lewo od rozdającego. Możliwości zakładów są podobne do tych w rundzie preflop, ale jeśli nikt nie wniósł do tej pory żadnego zakładu, gracze mogą czekać i oddać swoją kolejkę następnemu aktywnemu graczowi.

Turn

Po rundzie licytacji w ramach flopu, wykłada się na stół czwartą odkrytą kartę, tzw. „turn”. Ta karta jest również kartą wspólną. Licytacje w rundzie turn rozpoczynają się od pierwszego gracza na lewo od rozdającego.

River

Po rundzie licytacji w ramach turn, wykłada się na stół piątą odkrytą kartę, tzw. „river”. To ostatnia wspólna karta w Hold’em. Pierwszy aktywny gracz siedzący na lewo od rozdającego rozpoczyna kolejną rundę licytacji, znów według tych samych reguł, co w rundach flop oraz turn (wyjaśnione wyżej).

Pokazywanie kort lub showdown

Jeśli po zakończeniu rundy licytacji pozostał więcej niż jeden aktywny gracz, ostatni gracz, który wniósł zakład lub podbił stawkę, pokazuje swoje karty. Jeśli nie wniesiono żadnego zakładu w ostatniej rundzie, pierwszy aktywny gracz siedzący na lewo od rozdającego będzie pierwszym, który pokaże swoje karty. Gracz z najlepszą pięciokartową ręką wygrywa i zabiera całą pulę. W przypadku gdy istnieje więcej niż jeden gracz z ręką o tej samej wartości, pula dzielona jest po równo między danych graczy. Według reguł Hold'em wszystkie kolory mają identyczną wartość.

Gdy pula została przyznana, można rozpocząć nową rundę Hold'em. Rozdającym będzie teraz kolejny gracz, posuwając się w kierunku wskazówek zegara, ponownie wnosi się ciemne oraz antes, i rozdaje się nowe karty.

Texas Hold'em Limit, No limit, Pot limit orazMixed limit

Reguły gry w Hold'em są te same dla wariantów pokera Limit, No limit oraz Pot limit, z małymi wyjątkami:

Texas Hold'em Limit

Zakłady w Hold'em Limit są stawiane w z góry ustalonych, ustrukturyzowanych kwotach. Przed i podczas flopu wszystkie zakłady i podbicia muszą być takie same jak duża ciemna. W rundach turn i river wszystkie zakłady i podbicia mają podwójną wartość. W Hold'em Limit zezwala się na postawienie aż do czterech zakładów na gracza w każdej rundzie licytacji. Te cztery zakłady obejmują jeden (1) zakład, jedno (2) podbicie, jedno (3) ponowne podbicie oraz jeden (4) cap (ostateczne podbicie).

Texas Hold'em No limit

Minimalną stawką zakładu w Hold'em No limit jest duża ciemna, ale gracze mogą postawić w dowolnym momencie wszystkie swoje żetony.

Minimalne podbicie: W Hold'em No limit podbicie musi być conajmniej tak duże, jak poprzedni zakład w tej samej rundzie.

Maksymalne podbicie: Łączna wartość żetonów danego gracza (które są na stole).

W Hold'em No limit nie istnieje cap jako dozwolone podbicie.

Texas Hold'em Pot limit

Minimalną stawką zakładu w Hold'em Pot limit jest duża ciemna, ale gracze mogą postawić w dowolnym momencie tyle, ile akurat znajduje się w puli.

Minimalne podbicie: Podbicie musi być conajmniej tak duże, jak poprzedni zakład w tej samej rundzie.

Maksymalne podbicie: Łączna wartość żetonów w puli, czyli aktywna zawartość puli plus wszystkie zakłady na stole, które aktywny gracz musi wyrównać przed ich podbiciem.

W Hold'em Pot limit nie ma granicy dozwolonych podbić.

Texas Hold'em Mixed limit

W Hold'em Mixed limit gra toczy się zamiennie w rundach Hold'em Limit i No limit. Na ogół ciemne zwiększają się gdy gra zmienia się z wariantu No limit na wariant Limit, żeby zagwarantować średnią wielkość puli w każdej rundzie. Reguły licytacji w każdej rundzie są takie same jak w danym wariancie (opisane powyżej).

Texas Holdem Poker kuralları
Bildirimler
Arkadaşlar
OyunlarımAvatarMağaza